Så undviker du övervikt hos barn

Det är farligare för barn att vara överviktiga än vad det är för vuxna, det är därför viktigt att tidigt förebygga övervikt hos barn.

Det är normalt att barn går upp och ner i vikt under olika perioder i livet, så det kan vara svårt att veta när man ska börja oroa sig, det finns dock hjälp att få via BVC för att ta reda på om man behöver vara orolig eller inte för de mindre barnen. Så fort det bekräftas att ett barn är överviktig måste något göras. De vanor man får som barn sitter i till vuxen ålder, så har man blivit överviktig som barn är risken stor att man fortfarande är överviktig som vuxen. Ca 80 % av alla barn i åldern 6-7 år som är överviktiga kommer fortfarande vara överviktiga i sena tonåren, vilket innebär att redan här har en ovana skapats som sedan sitter kvar, det är därför det är så viktigt att göra något åt problemet innan det uppstår.

När ett barn är överviktig kan man knappast lägga skulden på barnet, för barnet tar nämligen efter sina föräldrar. Om föräldrarna äter onyttig mat så kommer barnet göra det, om föräldrarna är inaktiva så kommer barnet bli inaktivt. Det innebär att när man uppmärksammar ett överviktigt barn är det viktigt att jobba med hela familjen, det är hela familjen som behöver ändra på sina vanor.

Kost och fysisk aktivitet är avgörande faktorer för att kunna hålla sig normalviktig, det gäller för barnet att röra på sig mycket, som till exempel leka ute, spela fotboll, klättra i träd, cykla och så vidare. Barn bör vara fysiskt aktiva minst en timma varje dag och det är då bra om föräldrarna är med och leker med barnen, det skapar goda vanor.

Att tillaga mat hemma, gärna tillsammans med barnen, med mycket frukt och grönsaker skapar goda vanor.

Att tillaga mat hemma, gärna tillsammans med barnen, med mycket frukt och grönsaker skapar goda vanor.

När det kommer till maten är det viktigt att servera tillagad mat och inte färdigköpta alternativ, så som panpizza och piroger. Låt gärna barnen vara med och laga maten, för som sagt, det skapar goda vanor. Barn bör dricka vatten istället för saft och läsk. Sötsaker, så som godis och kakor ska ses som festligheter och inte vardag, servera gärna frukt och grönsaker av olika slag istället för sötsaker.

Godis tillhör fest, inte vardag.

Godis tillhör fest, inte vardag.

Detta klippet visar väldigt tydligt ungefär hur mycket socker varje barn äter per dag och hur mycket (eller lite) socker ett barn bör äta per dag.

Här finns lite tips på hur man kan tänka kring frukostflingor då många frukostflingor som vänder sig till barn innehåller väldigt mycket socker.

Här finns också lite tips på hur man kan tackla övervikt hos barn.

Tillslut, här finns några tips på nyttiga mellanmål man kan ge till barn. Barn kan behöva lite extra energi innan träning, men oftast räcker det med en frukt eller liknande istället för sötsaker som ger alldeles för mycket energi.

För att skapa goda vanor och för att hålla hela familjen normalviktig för att kunna leva ett långt och hälsosamt liv, så ligger det väldigt mycket ansvar hos föräldrarna, barnen tar efter föräldrarnas vanor. Så se till att röra på er mycket och laga god och nyttig mat, unna sig kan man göra någon gång ibland 🙂

Källor:
Övervikt och fetma hos barn
Barn med fetma klarar skolan sämre
Därför fastnar barn i sockerfällan
Barnfetma
Higher Levels of Fitness Associated with Better Academic Performance

Annonser

Därför är övervikt bland barn så farligt

”Övervikt och fetma hos barn är en av vår tids största folkhälsoutmaningar”

Antalet barn som är överviktiga i Sverige har ökat kraftigt, ca 20-25 % av alla 10-åringar är överviktiga och lite mer är  3 % av dessa lider av fetma. Tyvärr finns det stora risker med att barn är överviktiga, vanor som skapas som barn sitter ofta kvar i vuxen ålder, så har ett barn väl blivit överviktig så kan det vara svårt att bryta det om man inte sätter in tidiga insatser. Vartannat barn som har fetma vid två års ålder har fetma när de blir 10 år. De flesta barn som har utvecklat övervikt vid sju års ålder har kvar övervikten i vuxen ålder. (Observera att man skiljer mellan övervikt och fetma, då fetma är en kraftigare övervikt).

Det finns stora hälsorisker med övervikt så som ökad risk för diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, förhöjt blodtryck,  ont i leder, svår att sova, dåligt självförtroende och förtidig död, man tror även att fetma kan ge en ökad risk för cancer. Om man har utvecklat övervikten som barn så har man dessutom större risk att drabbas av sjukdomar som är förknippade med övervikt, jämfört med om man utvecklar övervikten i vuxen ålder.

Övervikt sitter ofta kvar i vuxen ålder

Övervikt sitter ofta kvar i vuxen ålder

Många överviktiga barn har svårt att rör på sig, de kanske inte hänger med sina klasskompisar på idrotten i skolan. Detta kan göra att barnet tappar självförtroende, blir nedstämd och blir mer och mer stillasittande, det skapas en ond spiral.

Utöver alla hälsoproblem som drabbar överviktiga barn så kommer fler och fler rapporter runt om i världen som visar på att överviktiga barn får sämre betyg i skolan än normalviktiga. Det har nyligen kommit en svensk studie som också visar på ett samban mellan övervikt bland barn och hur många som klara gymnasiet med fullständiga slutbetyg.

Övervikt hos barn är ett allvarlig problem och bör behandlas i ett tidigt skede.

Källor:
Higher Levels of Fitness Associated with Better Academic Performance
Why We Should Not Cut P.E.
Barn med fetma klarar skolan sämre
Sverige dåligt på idrott i skolan
Sjukvården hjälper inte barn med fetma
Barnfetma
Övervikt och fetma hos barn
Barnfetma och den framtida folkhälsan

Skolidrott och betyg

I Sverige blir skolresultaten allt sämre. Enligt PISA-undersökningen har resultaten i matematik, läsförståelse och naturvetenskap blivit sämre för svenska 15-åringar. Det har gjorts mycket satsningar på att förbättra resultaten tills nästa undersökning som är i år. Frågan är bara om man har lagt fokus på rätt saker?

Det kan vara lätt att dra en förhastad slutsats ifall barnen ska bli bättre inom svenska, engelska och matematik så är det en bra idé att dra ner på idrott, musik och bild, eftersom dessa ämnen kan anses vara mindre viktiga. Då kan man ta tiden som läggs på dessa ämnen och i stället lägga det på mer undervisning inom språk och matematik.

Det finns dock en hel del forskning som tyder på att fysisk aktivitet är kopplat till skolresultat. Barn som är mer fysiskt aktiva presterat bättre i skolan. Det finns vissa skolor runt om i Sverige där de har tagit till sig detta och ökat den fysiska aktiviteten på skoltid, vilket har gett bra resultat för övriga skolämnen. En av test klasserna där de hade tre pulshöjande pass varje vecka under tre år (7:an till 9:an) lutade det åt i våras att  samtliga elever skulle gå ur högstadiet med godkända betyg.

Det finns till och med studier där en grupp barn har fått utföra fysisk aktivitet och där andra gruppen fick extra undervisning inom matematik och språk. Gruppen som utförde fysisk aktivitet fick liknande resultat inom matematik och språk som gruppen som fick extra undervisning inom matematik och språk. Vilket innebär att trots att de fick mindre undervisning inom ämnet så blev inte betygen sämre.

Fysisk aktivitet har positiv inverkan på skolresultat

Fysisk aktivitet har positiv inverkan på skolresultat

Man har kunnat observera att fysisk aktivitet förbättrar barnets kognitiva funktioner så som bland annat bättre koncentrationsförmåga och minne, fysisk aktivitet förbättrar även barnets beteende i klassrummet. Forskarna tror att de förbättrade resultaten kan bero på att fler celler skapas i hjärnan, ökad blodtillförsel till hjärnan och bättre kommunikation mellan hjärncellerna. Detta innebär att om vi ska höja betygen i skolan så borde vi införa mer idrott.

Tyvärr är Sverige det land i Europa som har minst schemalagd idrott i skolan. Om detta har något samband med PISA-undersökningen vet jag inte, vilket som, så kan det vara smart att få in mer idrott i skolan.

Utöver att man har sett att mer fysisk aktivitet förbättrar betygen så kommer fler och fler rapporter runt om i världen som visar på att överviktiga barn får sämre betyg än normalviktiga. Det har nyligen kommit ut en svensk studie som också visar på ett samban mellan övervikt bland barn och hur många som klarade gymnasiet med fullständiga slutbetyg, överviktiga bar går ur gymnasiet med sämre betyg än normalviktiga. Skolresultat kopplad då inte bara ihop med fysisk aktivitet utan även huruvida barnet är överviktig eller inte.

Det är så viktigt att barn är fysiskt aktiva dagligen eftersom fysisk aktivitet har en så stor inverkan på så många områden, så som att kontrollera vikten och betygen i skolan.

Källor:
Why We Should Not Cut P.E.
Physical Education, Physical Activity and Academic Performance
Higher Levels of Fitness Associated with Better Academic Performance
Inse skolgympans betydelse
Pulsträning gav Emilias skolresultat ett lyft
Sverige dåligt på idrott i skolan
Svenska elevers skolresultat rasar
Barn med fetma klarar skolan sämre