Individuell träning för barn

OBS jag har precis flyttat till Stockholm och har inte hunnit komma igång med verksamheten än, men det går fotfarande bra att boka in mig för föreläsningar och workshops.

Träning för barn handlar inte om att göra ditt barn till en elitidrottare. Det handlar om att ge ditt barn den bästa möjligheten att utvecklas på bästa sätt. Att ge ditt barn förutsättningarna att leva ett friskt och hälsosamt liv. Det handlar om att stärka självförtroendet och skapa rörelseglädje hos ditt barn så att ditt barn vill, vågar och kan ha ett fysiskt aktivt liv. Det är viktigt att barn redan som unga får känna att de vågar och klarar av att utmana sig själva, då växer de mentalt.

Det jag erbjuder är individuellt anpassad träning, för barn 6-15 år, som läggs upp efter de olika utvecklingsfaserna som barn går igenom när de växer. Detta skapar förutsättningarna att ge ditt barn en stark och hälsosam kropp livet ut. Övningarna anpassas alltid efter ditt barns förmåga, vilket innebär att ditt barn får så mycket eller lite hjälp som behövs för att klara uppgiften. Det gäller att förbättra svagheter och stärka styrkorna som just ditt barn har.

Målet är att ditt barn ska våga utmana sig och känna sig trygg i ett fysiskt aktivt liv!

Vad är fördelarna med barnträningen?

  • Till skillnad mot tränare i många föreningar så har jag flera års utbildning och erfarenhet inom träning för barn. Vilket innebär att jag har kunskapen om att individanpassa träningsprogrammet efter ditt barns behov.
  • Träningsprogrammet anpassas både efter vad just ditt barn behöver träna på och var i utvecklingen ditt barn befinner sig i.
  • Ditt barn blir sedd och får den hjälp som behövs för att utvecklas.
  • Ditt barn får en rolig och utmanande träning som skapar rörelseglädje.
  • Tiderna för träningen går att anpassa, det är inte en specifik dag i veckan som ni behöver anpassa er efter, utan vi anpassar tiden för träningen efter er!

Träning för barn

Priser:

45 min, 5 gånger: 1495 kr, eller 10 gånger: 2895 kr

30 min, 5 gånger: 995 kr, eller 10 gånger: 1945 kr

Det är en fördel om barnet kan träna med en kompis, det brukar vara roligare då. Om man vill träna två barn samtidigt, till exempel två syskon eller två kompisar,
rekommenderar jag att barnen är någorlunda i samma ålder.

Priser för parträning:

45 min, 5 gånger: 2244 kr (1122 kr per barn), eller 10 gånger: 4344 kr (2172 kr per barn)

30 min, 5 gånger 1494 kr (747 kr per barn), eller 10 gånger: 2918 kr (1459 kr per barn)

Innan träningen kan börja bokar vi in ett första möte där vi går igenom mål, behov och annat som kan påverka träningen. Under detta möte kommer jag även att genomföra några tester för att kunna se vilka egenskaper ditt barn behöver träna upp och för att vi ska ha något att utgå ifrån. Denna träff är obligatorisk innan träningen kan påbörjas och kostar 200 kr och i priset ingår ett kostnadsfri prova-på träning på 30 minuter. Detta för att jag ska kunna få nödvändig information för att kunna skriva ett träningsprogram anpassat till just ditt barn.

Träning för barn

Annonser