Kurser

Sensus är ett studieförbund som anordnar alla möjliga olika studiecirklar. För mer information om Sensus klicka här.

Jag är en av cirkelledarna och håller i tre kurser, en för föräldrar med barn som är ca 6-12 år och två kurser för barn och ungdomar, en 8-12 år och den andra 13-15 år.

Nedan finns info om varje kurs.

Föräldrar: 

Om barns träning – rätt träning till ökad hälsa

Visste ni att innan ett barn har nått puberteten har hon lärt sig ca 90 % av alla rörelser som hon någonsin kommer använda sig av i livet? Visste ni även att ett barn kan i början av ett träningsprogram öka i styrk lika mycket som en vuxen och att en ökad styrka kan leda till en minskad skaderisk?

Kursen vänder sig främst till dig som har barn 6-12 år. Vi kommer gå igen hur barn i olika åldrar bör träna för att nå en optimal utveckling. Det handlar inte om att göra ditt barn till en elitidrottare, utan att öka hälsan och välbefinnandet hos just ditt barn. Barn har specifika fönster i sin fysiska utveckling där man bör lägga extra vikt vid att träna vissa egenskaper och missar man dessa fönster blir det svårare att träna upp dessa egenskaper senare i livet.

Barn har så mycket att vinna på om de tränar rätt vid rätt ålder!

Kursen kommer att bestå av både föreläsningar och praktiska delar.

Efter kursen kommer du att kunna:

  • Är styrketräning för barn farligt, eller är det kanske till och med nödvändigt?
  • Styrketräning för olika åldrarna
  • Konditionsträning för olika åldrarna
  • Snabbhetsträning för olika åldrar
  • Skadeförebyggande träning
  • Koordination och rörelser
  • Praktiska övningar som du och ditt barn kan tillämpa

Kolla gärna in filmen nedan

Rätt träning till ökad hälsa

Jag återkommer inom kort när nya kurser blir aktuella.

Barn/ungdomar: 

Hälsa och träning – lär dig träna rätt

Det är viktigt att man redan som barn får lära sig om hälsa och träning, en ökad kunskap ger en större chans till ett aktivt hälsosamt liv. Under kursens gång kommer vi testa på lite olika träningsformer, bålträning, träna med kroppsvikt, kondition och parträning. Träningen kommer även att knytas ihop med lite teori om olika träningsformer, kost och skadeförebyggande träning.

Observera att vid andra och fjärde tillfället kommer vi vara utomhus, så ta med kläder efter väder.

Kolla gärna in filmen nedan.

Lär dig träna rätt

Jag återkommer inom kort när nya kurser blir aktuella.

Vi ses!

Annonser