Min filosofi om träning för barn

”Den bästa tränaren bör träna de yngsta barnen”

Det har blivit mer och mer accepterat för barn att ägna sig åt styrketräning, men man ska tänka på att ett barn inte är en ”liten vuxen”. Det är därför viktigt att träningen individanpassas efter barnet och var någonstans i mognaden och utvecklingen barnet befinner sig i just nu. Det krävs alltså en tränare med specifik utbildning för att träna barn.

I Sverige är det tyvärr oftast den minst erfarna tränaren som har hand om de yngsta barnen. Det är vanligt att dessa tränare saknar grundläggande kunskap inom träningslära och om barns fysiologiska, mentala och sociala utveckling. Det borde vara tvärtom!

Det är när man är barn som grunden läggs för ett aktivt, hälsosamt liv, det är då vi är som mest påverkbara och inlärningen är som störst. Det är då kompetensen behövs som mest!

Det är viktigt att skapa en träning där barnet får möjlighet till utveckling.

Det är viktigt att skapa en träning där barnet får möjlighet till utveckling.

Jag lägger upp träningen så att den anpassas efter barnets mognad och utveckling. Vid en viss ålder är barnet extra mottagligt för en viss typ av träning och kanske inte alls mottagligt för en annan typ av träning. Det är till exempel helt onödigt för ett barn innan puberteten att träna uthållighet då barnet inte alls kan förbättra sin kondition på samma sätt som vuxna (Tonkonogi & Bellardini 2012). Däremot är det av extra betydelse att ägna sig åt snabbhets- och intervallträning innan puberteten. Barnet har då en möjlighet att utveckla en explosivitet som kan vara svår att uppnå senare i livet.

Utan förkunskaper är det omöjligt för tränaren att ta hänsyn till dessa variabler och kan omöjligt planera en väl genomtänkt träning som ger barnet den mest optimala utvecklingen.

När man tränar barn är det nödvändigt att skilja mellan biologisk och kronologisk ålder, en 12-åring kan ha en biologisk mognad som en 10- eller 14-åring (Tonkonogi & Bellardini 2012). Var någonstans i den biologistiska åldern barnet befinner sig i har stor inverkan på hur träningen bör läggas upp. Med rätt förkunskaper kan man identifiera barn med olika biologisk ålder och därefter individanpassa träningen och skapa en långsiktig plan redan från första början av barnets träning.

Träning för barn

Jag anser att när man tränar barn är det viktigare att lära ut olika rörelsemönster snarare än att öka prestationen inom en specifik idrott.

När barnet är runt 10 år har det redan lärt sig ca 90 % av alla rörelser som det någonsin kommer att använda sig av under hela livet (Tonkonogi & Bellardini 2012). Desto fler rörelser barnet fått lära sig desto större möjlighet har barnet att sätta ihop dessa rörelser vid teknikinlärning inom olika idrotter.

Att börja träna upp styrkan i tidig ålder kan underlätta teknikinlärningen, då det krävs en viss styrka att kunna utföra rörelser med rätt teknik. En bra grundstyrka kan dessutom minska skaderisken vid fysisk aktivitet.

Det finns alltid en tanke bakom varje övningsval för att ditt barn ska kunna få ut så mycket som möjligt av varje träningspass. Träningarna kommer vara lekfulla eftersom det är via lek barnet lär sig som bäst. Leken hjälper barnet att utvecklas, via leken skapas en nyfikenhet som gör det möjlighet för barnet att testa sig fram och utforska nya situationer. Är träningen positiv för ditt barn, kommer barnet träna livet ut.

Annonser